Kredietwaarborg

Voor elke financiële instelling is een hypothecaire inschrijving op een onroerend goed de beste waarborg die ze kunnen bekomen in geval van kredietverstrekking.
Voor de bepaling van hun risico gaan de banken uit van de gedwongen verkoopwaarde van het onroerend goed dat in waarborg wordt gegeven.

De gedwongen verkoopwaarde van een onroerend goed is de waarde die dat goed zal opbrengen in geval het door middel van een onroerend beslag openbaar wordt verkocht. Deze waarde zal beduidend onder de normale verkoopwaarde liggen aangezien naast de reeds zware kosten van een openbare verkoop er ook nog gerechtskosten zullen verschuldigd zijn die door de kopers moeten betaald worden.

Aangezien elke bank een eigen risicopolitiek toepast die vaak uitgaat van het standpunt dat zij slechts krediet toestaan tot 80 % of 100 % van de gedwongen verkoopwaarde van de aangeboden waarborg is het als kredietaanvrager van groot belang om deze gedwongen verkoopwaarde te kennen. De kosten bij de banken om een kredietdossier te openen – zonder dat een garantie van toekenning van dit krediet wordt gegeven – kunnen immers hoog oplopen.
De bepaling van de gedwongen verkoopwaarde door een onafhankelijk schatter geeft U een duidelijk beeld over uw eigen kredietwaardigheid en is een sterk punt in uw voordeel bij de kredietonderhandelingen die U met de bank zal moeten voeren.

Webdesign & Hosting by Creative Solutions - © 2011 - Alle rechten voorbehouden