Schenking of verdeling

Voor de eigenaar die zelf het heft in handen wil houden en die zich realiseert dat hij / zij geen enkele invloed meer kan uitoefenen na zijn/haar overlijden is er de mogelijkheid van schenking / verdeling.

Uitgangspunt hierbij zal zijn dat elke begunstigde het deel dat de schenker voor ogen heeft inderdaad ook  zal toegewezen krijgen.

Een objectieve schatting door een onafhankelijk expert schatter biedt hier uitkomst op de vraag ‘ Wat is de reële waarde van mijn eigendommen?’

Webdesign & Hosting by Creative Solutions - © 2011 - Alle rechten voorbehouden