Uitkoop of echtscheiding

In geval van echtscheiding of afbreken van samenlevingscontract komt het vaak voor dat één van de partijen de woning wenst te behouden. In dit geval dient de andere partner uitgekocht te worden.

In voorkomend geval kan een onafhankelijk expert schatter nuttig zijn om de reële waarde van betrokken woning te schatten. Op die manier hebben betrokken partijen een snelle en goedkope basis om verder te onderhandelen en worden oplopende kosten van gerechtelijke procedures vermeden.

Webdesign & Hosting by Creative Solutions - © 2011 - Alle rechten voorbehouden